Zarządzenie Nr 355/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 27.09.2010r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach, ich granicach, liczbie radnych...