Zarządzenie Nr 352/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 30.08.2010 w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2010r.