Zarządzenie Nr 350/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 16.08.2010 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania dla pracowników Urzędu Gminy Chodzież wprowadzonego Zarządzeniem Nr 221/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 14.04.2009r.