Zarządzenie Nr 346/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 21.07.2010 w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2010 rok