Zarządzenie Nr 344/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 13.07.2010 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego