Zarządzenie Nr 343/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 1.07.2010 w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika GOPS pracowników GOPS do realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 7.09.2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów