Zarządzenie Nr 342/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 29.06.2010 w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS do podejmowania działań wynikających z Ustawy z dnia 7.09.2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów