Zarządzenie Nr 341/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 29.06.2010 w sprawie prognozy spłaty długu gminy w roku 2010 i latach następnych