Zarządzenie Nr 336/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 17.06.2010 w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2010 rok