Zarządzenie Nr 334/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 17.06.2010 w sprawie prognozy spłaty długu Gminy w roku 2010 i w latach następnych