Zarządzenie Nr 333/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 17.06.2010 w sprawie uchylenia Zarządzenia numer 332/2010 dot.prognozy spłaty długu