Zarządzenie Nr 332/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 31.05.2010 w sprawie prognozy spłaty długu gminy w roku 2010 i latach następnych