Zarządzenie Nr 313/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 3.03.2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu porządkowego korzystania z kompleksu boisk sportowych :Moje boisko - Orlik 2010"