Zarządzenie Nr 306/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 06.01.2010r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2010rok