Zarządzenie Nr 304/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 04.01.2010r. zmieniające Zarządzenie 101/2008 dot. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych