Zarządzenia 2010 rok

Zarządzenie Nr 382/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 15.12.2010 w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Chodzieży na 2010 rok

Zarządzenie Nr 381/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 15.12.2010 w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2010 rok

Zarządzenie Nr 380/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 15.12.2010 w sprawie zmiany budżetu Gminy Chodzież na rok 2010

Zarządzenie Nr 379/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 09.12.2010 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w roku 2010

Zarządzenie Nr 378/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 30.11.2010 w sprawie ustalenia planu finansowego Gminnego Zakładu Oświaty w Chodzieży na 2010 rok

Zarządzenie Nr 377/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 22.11.2010 w sprawie ustalenia projektu planu finansowego Urzędu Gminy w Chodzieży na 2011 rok

Zarządzenie Nr 376/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 22.11.2010 w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2010 rok

Zarządzenie Nr 375/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 22.11.2010 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 374/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 22.11.2010 w sprawie zmiany budżetu Gminy Chodzież na rok 2010

Zarządzenie Nr 373/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 19.11.2010 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Gminnym Zakładzie Oświaty w Chodzieży

Zarządzenie Nr 372/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 17.11.2010 w sprawie ustalenia planu finansowego Gminnego Zakładu Oświaty na 2010 rok

Zarządzenie Nr 371/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 15.11.2010 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2011-2018

Zarządzenie Nr 370/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 15.11.2010 w sprawie projektu budżetu Gminy Chodzież na 2011r.

Zarządzenie Nr 369/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 10.11.2010 w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2010 rok

Zarządzenie Nr 368/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 10.11.2010 w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy na rok 2010

Zarządzenie Nr 367/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 03.11.2010 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udostępnieniu wglądu do spisu wyborców

Zarządzenie Nr 366/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 02.11.2010 w sprawie konsultacji w przedmiocie projektu Program współpracy Gminy Chodzież z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2011rok

Zarządzenie Nr 364/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 26.10.2010 w sprawie planu finansowego zadań zleconych administracji rządowej na 2010 rok

Zarządzenie Nr 363/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 26.10.2010 w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Chodzieży na 2010r.

Zarządzenie Nr 362/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 19.10.2010 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisjach Wyborczych

Zarządzenie Nr 361/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 15.10.2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr 360/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 11.10.2010 w sprawie podania do publicznej wiadomości składu Gminnej Komisji Wyborczej w Chodzieży

Zarządzenie Nr 359/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 28.09.2010 w sprawie powołania Komisji ds. oceny dokumentacji stanowiącej zasób niearchiwalny z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie Nr 357/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 27.09.2010 w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2010r.

Zarządzenie Nr 356/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 27.09.2010 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Chodzieży na 2010r.

Zarządzenie Nr 355/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 27.09.2010r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach, ich granicach, liczbie radnych...

Zarządzenie Nr 354/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 27.09.2010r. w sprawie ustalenia stawki za wynajęcie świetlicy wiejskiej na terenie gminy Chodzież na cele kampanii wyborczej

Zarządzenie Nr 353/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 30.08.2010 w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy w Chodzieży na 2010r.

  • 353 - 2010

Zarządzenie Nr 352/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 30.08.2010 w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2010r.

Zarządzenie Nr 351/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 30.08.2010 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010r.

Zarządzenie Nr 350/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 16.08.2010 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania dla pracowników Urzędu Gminy Chodzież wprowadzonego Zarządzeniem Nr 221/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 14.04.2009r.

Zarządzenie Nr 348/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 25.07.2010 w sprawie ustalenia planu finansowego Gminnego Zakładu Oświaty w Chodzieży na 2010 rok

Zarządzenie Nr 347/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 21.07.2010 w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Chodzieży na 2010 rok

Zarządzenie Nr 346/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 21.07.2010 w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2010 rok

Zarządzenie Nr 345/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 21.07.2010 w sprawie zmiany budżetu gminy Chodzież na rok 2010

Zarządzenie Nr 344/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 13.07.2010 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 343/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 1.07.2010 w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika GOPS pracowników GOPS do realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 7.09.2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Zarządzenie Nr 342/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 29.06.2010 w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS do podejmowania działań wynikających z Ustawy z dnia 7.09.2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Zarządzenie Nr 340/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 29.06.2010 w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Chodzieży na rok 2010

Zarządzenie Nr 339/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 29.06.2010 w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2010 rok

Zarządzenie Nr 338/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 28.06.2010 w sprawie zmiany składu Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie Nr 337/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 17.06.2010 w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Chodzieży na rok 2010

Zarządzenie Nr 336/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 17.06.2010 w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2010 rok

Zarządzenie Nr 335/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 17.06.2010 w sprawie zmiany budżetu gminy Chodzież na rok 2010

Zarządzenie Nr 341/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 29.06.2010 w sprawie prognozy spłaty długu gminy w roku 2010 i latach następnych

Zarządzenie Nr 334/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 17.06.2010 w sprawie prognozy spłaty długu Gminy w roku 2010 i w latach następnych

Zarządzenie Nr 333/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 17.06.2010 w sprawie uchylenia Zarządzenia numer 332/2010 dot.prognozy spłaty długu

Zarządzenie Nr 332/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 31.05.2010 w sprawie prognozy spłaty długu gminy w roku 2010 i latach następnych

Zarządzenie Nr 325/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 28.04.2010r. w sprawie stosowania środków ochrony indywidualnej (osobistej) oraz odzieży i obuwia roboczego przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Chodzież

Zarządzenie Nr 324/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 27.04.2010r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Chodzieży na rok 2010

Zarządzenie Nr 323/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 19.04.2010r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości położonych w Milczu i Nietuszkowie przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 322/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 16.04.2010r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Chodzieży w 2010r.

Zarządzenie Nr 313/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 3.03.2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu porządkowego korzystania z kompleksu boisk sportowych :Moje boisko - Orlik 2010"

Zarządzenie Nr 320/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 6.04.2010r. w sprawie powołania rzeczoznawców

Zarządzenie Nr 319/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 24.03.2010r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do projektu konkursowego "Sposób na Nietuszkowo..."

Zarządzenie Nr 318/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 19.03.2010r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Chodzieży na rok 2010

Zarządzenie Nr 317/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 19.03.2010r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2010r.

Zarządzenie Nr 316/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 19.03.2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chodzież za rok 2009

Zarządzenie Nr 315/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 15.03.2010r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli...

Zarządzenie Nr 314/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 8.03.2010r. w sprawie projektu "Sposób na Nietuszkowo..."

Zarządzenie Nr 312/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 2.03.2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu komisji ds. oceny wniosków na dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego w 2010r.

Zarządzenie Nr 311/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 17.02.2010r. w sprawie ustalenia planu finansowego Gminnego Zakładu Oświaty w Chodzieży

Zarządzenie Nr 310/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 11.02.2010r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy na rok 2010

Zarządzenie Nr 308/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 12.01.2010r. w sprawie przyznania stypendium sportowego

Zarządzenie Nr 307/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 07.01.2010r. w sprawie ustalenia planu finansowego Gminnego Zakładu Oświaty w Chodzieży na 2010 rok

Zarządzenie Nr 306/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 06.01.2010r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2010rok

Zarządzenie Nr 305/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 06.01.2010r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy na rok 2010

Zarządzenie Nr 304/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 04.01.2010r. zmieniające Zarządzenie 101/2008 dot. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 309/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 02.02.2010 roku w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego w 2010 roku