Zarządzenie Nr 299/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 29.12.2009r. w sprawie prognozy spłaty długu gminy w roku 2009 i latach następnych