Zarządzenie Nr 296/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 29.12.2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej montażu przydomowych oczyszczalni ścieków na tereni