Zarządzenie Nr 290/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 02.12.2009 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w roku 2009