Zarządzenie Nr 286/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 02.12.2009 roku w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009rok