Zarządzenie Nr 277/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 28.10.2009 roku w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009r.