Zarządzenie Nr 268/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 29.09.2009 roku w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok