Zarządzenia 2009 rok

Zarządzenie Nr 303/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 31.12.2009r. w sprawie ustalenia instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Chodzieży

Zarządzenie Nr 302/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 31.12.2009r. w sprawie ustalenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Gminy w Chodzieży

Zarządzenie Nr 301/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 31.12.2009r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Chodzież

Zarządzenie Nr 300/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 31.12.2009r. w sprawie ustalenia planu finansowego Gminnego Zakładu Oświaty w Chodzieży na 2009r.

Zarządzenie Nr 299/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 29.12.2009r. w sprawie prognozy spłaty długu gminy w roku 2009 i latach następnych

Zarządzenie Nr 298/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 29.12.2009r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009r.

Zarządzenie Nr 297/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 29.12.2009 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 296/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 29.12.2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej montażu przydomowych oczyszczalni ścieków na tereni

Zarządzenie Nr 295/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 17.12.2009 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2009r.

Zarządzenie Nr 294/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 17.12.2009 roku w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009r.

Zarządzenie Nr 293/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 17.12.2009 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Chodzież na rok 2009

Zarządzenie Nr 292/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 14.12.2009 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania SWO i SWA w Gminie Chodzież

Zarządzenie Nr 291/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 14.12.2009 roku w sprawie likwidacji formacji Obrony Cywilnej w Gminie Chodzież

Zarządzenie Nr 290/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 02.12.2009 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w roku 2009

Zarządzenie Nr 289/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 02.12.2009 roku w sprawie Pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Stróżewie

Zarządzenie Nr 288/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 02.12.2009 roku w sprawie Pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Oleśnicy

Zarządzenie Nr 287/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 02.12.2009 roku w sprawie Pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzelcach

Zarządzenie Nr 286/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 02.12.2009 roku w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009rok

Zarządzenie Nr 285/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 02.12.2009 roku w sprawie ustalenia projektu planu finansowego Gminnego Zakładu Oświaty w Chodzieży na rok 2010

Zarządzenie Nr 284/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 27.11.2009 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Oleśnicy

Zarządzenie Nr 283/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 27.11.2009 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Chodzieży na 2009 rok

Zarządzenie Nr 282/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 27.11.2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Chodzież na 2009r.

Zarządzenie Nr 272/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 05.10.2009 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy Chodzież

Zarządzenie Nr 211/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 12.02.2009 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr 281/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 18.11.2009 roku w sprawie ustalenia projektu projektu planu finansowego Urzędu Gminy w Chodzież na rok 2010

Zarządzenie Nr 280/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 12.11.2009 roku w sprawie projektu budżetu gminy Chodzież na rok 2010r.

Zarządzenie Nr 279/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 02.11.2009 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Gminnego Zakładu Oświaty na rok 2009

Zarządzenie Nr 278/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 28.10.2009 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 277/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 28.10.2009 roku w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009r.

Zarządzenie Nr 276/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 28.10.2009 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 275/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 19.10.2009 roku w sprawie zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Chodzieży

Zarządzenie Nr 274/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 19.10.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - Milcz

Zarządzenie Nr 273/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 19.10.2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Milczu i w Ratajach

Zarządzenie Nr 271/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 05.10.2009 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego SWO i SWA w Gminie Chodzież

Zarządzenie Nr 270/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 05.10.2009 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Gminnego Zakładu Oświaty w Chodzieży na rok 2009

Zarządzenie Nr 269/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 29.09.2009 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Gminnego Gimnazjum w Zacharzynie na rok 2009

Zarządzenie Nr 268/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 29.09.2009 roku w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok

Zarządzenie Nr 267/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 29.09.2009 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 266/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 29.09.2009 roku w sprawie powołania stałej Komisji likwidacyjnej środków trwałych i innych środków w Urzędzie Gminy

Zarządzenie Nr 265/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 28.09.2009 roku w sprawie powołania Komisji ds. dokumentacji z wyborów do Parlamentu Europejskiego

Zarządzenie Nr 263/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 10.09.2009r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 262/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 10.09.2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Chodzież na 2009 rok

Zarządzenie Nr 261/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 04.09.2009r. w sprawie ustalenia planu finansowego Gminnego Zakładu Oswiaty na 2009 rok

Zarządzenie Nr 260/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 31.08.2009r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu zadań zleconych na 2009 rok

Zarządzenie Nr 259/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 31.08.2009r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzedu Gminy w Chodzieży na rok 2009

Zarządzenie Nr 258/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 31.08.2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Chodzież na rok 2009

Zarządzenie Nr 257/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 28.08.2009r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009r.

Zarządzenie Nr 256/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 19.08.2009r. w sprawie ustalenia planu finansowego Gminnego Zakładu Oświaty w Chodzieży na rok 2009

Zarządzenie Nr 255/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 17.08.2009r. w sprawie prognozy spłaty długu gminy w roku 2009 i latach nastepnych

Zarządzenie Nr 254/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 17.08.2009r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 253/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 17.08.2009r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko do obsługi kasy i spraw finansowych

Zarządzenie Nr 252/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 14.07.2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomosci

Zarządzenie Nr 251/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 10.07.2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr 250/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 10.07.2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 249/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 01.07.2009r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 81/2005 dot. Komisji Stypendialnej

Zarządzenie Nr 248/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 26.06.2009r. w sprawie: zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu systemowego "Budzik- pobudzanie aktywności wśród społeczności lokalnej".

Zarządzenie Nr 247/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 26.06.2009r. w sprawie prognozy spłaty długu gminy w roku 2009 i latach następnych.

Zarządzenie Nr 246/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 26.06.2009r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009r.

Zarządzenie Nr 245/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 26.06.2009r. w sprawie ustalenia planu finansowego UG Ch-ż na rok 2009.

Zarządzenie Nr 244/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 22.06.2009r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych.

Zarządzenie Nr 243/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 19.06.2009r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu.

Zarządzenie Nr 242/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 05.06.2009r. w sprawie ustalenia planu finansowego UG Ch-ż na rok 2009.

Zarządzenie Nr 241/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 05.06.2009r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009r.

Zarządzenie Nr 240/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 05.06.2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy Ch-ż na rok 2009.

Zarządzenie Nr 239/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 04.06.2009r.

Zarządzenie Nr 238/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 02.06.2009r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo- odbiorczej w Gminnym Gimnazjum Zacharzyn.

Zarządzenie Nr 237/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 01.06.2009r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w UG Ch-ż w 2009r.

Zarządzenie Nr 236/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 25.05.2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Strzelęcinie, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej.

Zarządzenie Nr 235/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 25.05.2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

Zarządzenie Nr 234/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 19.05.2009r. w sprawie ustalenia planu finansowego UG Ch-ż na rok 2009.

Zarządzenie Nr 233/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 19.05.2009r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009r.

Zarządzenie Nr 232/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 19.05.2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy Ch-ż na rok 2009.

Zarządzenie Nr 231/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 18.05.2009r. w sprawie powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr 230/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 14.05.2009r. w sprawie powołania składu Obwodowych Komisji Wyborczych celem przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Zarządzenie Nr 229/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 29.04.2009r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb -WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez UG Ch-ż.

Zarządzenie Nr 228/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 29.04.2009r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chodzież

Zarządzenie Nr 227/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 29.04.2009r. w sprawie podania do publicznej wiadomości o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych

Zarządzenie Nr 226/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 24.04.2009 w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów.

Zarządzenie Nr 225/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 24.04.2009r. w sprawie stosowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Chodzież

Zarządzenie Nr 224/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 24.04.2009r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Chodzieży na rok 2009

Zarządzenie Nr 223/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 24.04.2009 w sprawie planu finansowego z zakresu zadań zleconych administracji rządowej na 2009 rok

Zarządzenie Nr 222/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 22.04.2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chodzież

Zarządzenie Nr 221/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 14.04.2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania dla pracowników Urzędu Gminy w Chodzieży

Zarządzenie Nr 220/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 26.03.2009 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr 219/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 26.03.2009 w sprawie ustalenia planu finansowego Gminnego Zakładu Oświaty w Chodzieży na rok 2009.

Zarządzenie Nr 218/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 20.03.2009 w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 217/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 20.03.2009 w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Chodzieży na rok 2009

Zarządzenie Nr 216/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 19.03.2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Chodzież za rok 2008

Zarządzenie Nr 215/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 19.02.2009 roku w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych

Zarządzenie Nr 214/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 19.02.2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminu komisji konkursowej i powołania komisji ds. opiniowania ofert konkursowych

Zarządzenie Nr 213/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 19.02.2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminu komisji konkursowej i powołania komisji ds oceny wniosków na dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego w 2009 roku

Zarządzenie Nr 212/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 12.02.2009 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 210/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 02.02.2009 roku w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok

Zarządzenie Nr 207/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 26.01.2009 roku w sprawie regulaminu sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych

Zarządzenie Nr 206/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 26.01.2009 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę

Zarządzenie Nr 205/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 23.01.2009 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie Nr 204/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 23.01.2009 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie Nr 203/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 23.01.2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego na szprzedaż nieruchomości

Zarządzenie Nr 202/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 9.01.2009 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Chodzieży na 2009 rok

Zarządzenie Nr 201/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 9.01.2009 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Gminnego Zespołu Oświaty w Chodzieży na 2009 rok