Zarządzenia 2009 rok

Zarządzenie Nr 209/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 29.01.2009 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert realizacji zadań własnych Gminy Chodzież z zakresu kultury fizycznej, turystyki i rekreacji