Zarządzenie Nr 104/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 16.01.2008 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Chodzieży