Zarządzenia 2008 rok

Zarządzenie Nr 104/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 16.01.2008 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Chodzieży

Zarządzenie Nr 199/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 30.12.2008 roku w sprawie prognozy spłąty długu gminy w roku 2009 i latach nastepnych

Zarządzenie Nr 198/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 30.12.2008 roku w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok

Zarządzenie Nr 197/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 30.12.2008 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Chodzieży na rok 2009

Zarządzenie Nr 190/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 8.12.2008 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 179/2008 w sprawie projektu budżetu gminy Chodzież na rok 2009

Zarządzenie Nr 196/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 30.12.2008 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Chodzieży na rok 2008

Zarządzenie Nr 195/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 18.12.2008 roku w sprawie ustalenia projektu planu finansowego Gminnego Zakładu Oświaty w Chodzieży na rok 2009

Zarządzenie Nr 194/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 15.12.2008 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 193/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 15.12.2008 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy na rok 2008

Zarządzenie Nr 192/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 15.12.2008 roku w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administarcji rządowej na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 191/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 9.12.2008 roku w sprawie ustalenia projektu planu finansowego Urzędu Gminy w Chodzieży na 2009 rok

Zarządzenie Nr 189/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 9.12.2008 roku w sprawie regulaminu Świetlicy wiejskiej w Ratajach

Zarządzenie Nr 187/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 5.12.2008 roku w sprawie stosowania środków ochrony indywidualnej (osobistej) oraz stosowania odzieży i obuwia roboczego przez pracowników gospodarczych Urzędu Gminy Chodzież

Zarządzenie Nr 188/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 9.12.2008 roku w sprawie powołania Komisji Inwentarzowej i przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w roku 2008

Zarządzenie Nr 186/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 9.12.2008 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy w Urzędzie Gminy Chodzież

Zarządzenie Nr 185/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 5.12.2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w sprawie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Chodzież

Zarządzenie Nr 184/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 5.12.2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr 183/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 27.11.2008 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko ds. wymiaru podatków na czas zastępstwa

Zarządzenie Nr 182/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 18.11.2008 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urządu Gminy na rok 2008

Zarządzenie Nr 181/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 18.11.2008 roku w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008 rok

Zarządzenie Nr 180/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 18.11.2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Chodzież na rok 2008

Zarządzenie Nr 179/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 7.11.2008 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Chodzież na 2009 rok

Zarządzenie Nr 178/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 31.10.2008 roku w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2008

Zarządzenie Nr 177/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 31.10.2008 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Chodzieży na rok 2008

Zarządzenie Nr 176/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 31.10.2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Chodzież na rok 2008

Zarządzenie Nr 175/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 31.10.2008 roku w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008 rok

Zarządzenie Nr 174/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 31.10.2008 roku w sprawie ustalenia Planu Finansowego Urzedu Gminy w Chodzieży na 2008 rok

Zarządzenie Nr 173/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 31.10.2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - lokal mieszkalny w budynku jednorodzinnym w Milczu Nr 72

Zarządzenie Nr 172/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 31.10.2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - lokal mieszkalny Nr 3 w budynku Nr 54 w Zacharzynie

Zarządzenie Nr 171/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 31.10.2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - lokal mieszkalny Nr 2 w budynku Nr 54 w Zacharzynie

Zarządzenie Nr 170/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 31.10.2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - lokal mieszkalny Nr 1 w budynku Nr 54 w Zacharzynie

Zarządzenie Nr 168/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 17.10.2008 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko głównej księgowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży

Zarządzenie Nr 167/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 16.10.2008 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Chodzież

Zarządzenie Nr 166/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 03.10.2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 165/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 30.09.2008 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Chodzieży na rok 2008

Zarządzenie Nr 164/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 30.09.2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Chodzież na 2008 rok

Zarządzenie Nr 154/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 19.09.2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki Gminy Chodzież

Zarządzenie Nr 163/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 30.09.2008 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Chodzieży na rok 2008

Zarządzenie Nr 162/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 30.09.2008 roku w sprawie planu finansowego z zakresu zadań zleconych administracji rządowej na 2008 rok

Zarządzenie Nr 160/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 19.09.2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Kamionce przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr 159/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 19.09.2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości połozonej w Kamionce przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 158/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 19.09.2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 157/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 19.09.2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego

Zarządzenie Nr 156/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 19.09.2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - lokal mieszkalny w Nietuszkowie

Zarządzenie Nr 155/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 19.09.2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - lokal mieszkalny w Kamionce

Zarządzenie Nr 153/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 10.09.2008 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Chodzieży na rok 2008

Zarządzenie Nr 152/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 10.09.2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Chodzież na rok 2008

Zarządzenie Nr 151/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 05.09.2008 roku w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rzadowej na 2008r.

Zarządzenie Nr 150/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 05.09.2008 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Chodzieży na rok 2008

Zarządzenie Nr 149/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 01.09.2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 148/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 27.08.2008 roku w sprawie przyjecia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku

Zarządzenie Nr 147/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 14.08.2008 roku w sprawie upoważnienia pracownika GOPS do prowadzenia postępowań, przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego

Zarządzenie Nr 145/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 05.08.2008 roku w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS do realizacji zadań z ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Zarządzenie Nr 144/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 05.08.2008 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Chodzieży na rok 2008

Zarządzenie Nr 143/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 05.08.2008 roku w sprawie zmiany Budżetu Gminy Chodzież na rok 2008

Zarządzenie Nr 142/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 05.08.2008 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzelcach

Zarządzenie Nr 140/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 14.07.2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 139/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 07.07.2008 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko ds. gospodarki komunalnej i dróg

Zarządzenie Nr 138/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 30.06.2008 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko ds. finansowo-ksiegowych

Zarządzenie Nr 137/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 27.06.2008 roku w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008r.

Zarządzenie Nr 136/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 27.06.2008 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzedu Gminy w Chodzieży na rok 2008

Zarządzenie Nr 135/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 06.06.2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 134/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 06.06.2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr 133/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 02.06.2008 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Chodzieży na rok 2008

Zarządzenie Nr 132/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 02.06.2008 roku w sprawie powołania składu Gminnej Rady Sportu

Zarządzenie Nr 131/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 29.05.2008 roku w sprawie powołania Komisji do oceny i wydzielania dokumentacji niearchiwalnej

Zarządzenie Nr 130/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 19.05.2008 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy na rok 2008

Zarządzenie Nr 129/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 19.05.2008 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

Zarządzenie Nr 128/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 19.05.2008 roku w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2008

Zarządzenie Nr 127/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 19.05.2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Chodzież na rok 2008

Zarządzenie Nr 126/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 14.05.2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Chodzież

Zarządzenie Nr 125/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 14.05.2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczy zbycia nieruchomosci we wsi Rataje

Zarządzenie Nr 124/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 06.04.2008 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla odwołania i wyboru sołtysa Sołectwa Stróżewice

 

Zarządzenie Nr 123/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 25.04.2008 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzedu Gminy w Chodzieży na rok 2008

Zarządzenie Nr 122/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 25.04.2008 roku w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008 rok

Zarządzenie Nr 121/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 21.04.2008 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko informatyka

Zarządzenie Nr 120/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 15.04.2008 roku w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego w 2008 roku.

Zarządzenie Nr 119/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 28.03.2008 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Chodzieży na rok 2008

Zarządzenie Nr 118/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 28.03.2008 roku w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008r.

Zarządzenie Nr 117/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 26.03.2008 roku w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania

Zarządzenie Nr 115/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 10.03.2008 roku w sprawie regulaminu pracy Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert na realizację zadań Gminy Chodzież

Zarządzenie Nr 114/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 10.03.2008 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert na realizację zadań Gminy Chodzież

Zarządzenie Nr 113/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 29.02.2008 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Chodzieży na rok 2008

Zarządzenie Nr 112/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 29.02.2008 roku w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008 rok

Zarządzenie Nr 111/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 29.02.2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Chodzież na rok 2008

Zarządzenie Nr 110/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 11.02.2008 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzdu Gminy w Chodzieży na rok 2008

Zarządzenie Nr 109/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 07.02.2008 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych Gminy Chodzież z zakresu kultury fizycznej, turystyki i rekreacji

Zarządzenie Nr 108/2008 Wójta Gminy Chodzież z 04.02.2008r w sprawie zmiany zarządz.Nr 90/2007r z 27.12.2007r w sprawiw powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości w Studzieńcu

Zarządzenie Nr 107/2008 Wójta Gminy Chodzież z 04.02.2007r w sprawie zmiany zarządz.89/2007 Wójta Gminy Chodzież z 27.12.2007r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przepr. II przetargu ustnego na nieruchomość w Strzelcach

Zarządzenie Nr 106/2008 Wójta Gminy Chodzież z 04.02.2008r w sprawie zmiany zarządz.Nr 91/2007 Wójta Gminy Chodzież z 27.12.2007r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadz.przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości we ws

Zarządzenie Nr 105/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 30.01.2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chodzież

Zarządzenie Nr 103/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 16.01.2008 roku w sprawie ustalenia stawek za usługi ksero w Urzdzie Gminy w Chodzieży

Zarządzenie Nr 102/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 15.01.2008 roku w sprawie prognozy spłaty długu gminy w roku 2008 i latach następnych.

Zarządzenie Nr 101/2008 Wójta Gminy Chodzież z dnia 02.01.2008 roku w sprawie powołania Głównej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych