Informacje o stanie majątkowym

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.