Informacje o stanie majątkowym

Oświadczenie majątkowe za rok 2020

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Oświadczenie majątkowe za 2015 rok