Informacje o stanie majątkowym

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.

Oświadczenie majątkowe za 2013r.

Oświadczenie majątkowe za 2012r.

Oświadczenie majątkowe za 2011r.

Oświadczenie majątkowe za 2010 rok

Oświadczenie majątkowe za 2009 rok

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok

Oświadczenie majątkowe za 2007 rok

Oświadczenie majątkowe za 2006 r.

Oświadczenie majątkowe za 2005 r.

Oświadczenie majątkowe za 2004r.