Dane ogólne

Skarbnikiem Gminy Chodzież jest Pani Małgorzata Hajman
tel. (0...67) 28-21-608 w. 29
 
 Uchwała dot. powołania Skarbnika Gminy Chodzież Otwórz