Komisje Rady

Skład Komisji Rady Gminy

Skład osobowy Komisji Rady Gminy w Chodzieży

I. Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Marcin Dolny
Zastępca Przewodniczacego: Filip Dziamski

Członkowie:

Arkadiusz Wolniewicz
Eugeniusz Kostuś
Krzysztof Sobala

 

II. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Finansów

Przewodniczący: Iwona Fudała
Zastępca Przewodniczącego: Ludwik Błażak

Członkowie:

Zenon Flitta
Marian Jankowski
Adam Nochowicz

 

 
III. Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

Przewodniczący: Roman Trzebny
Zastępca Przewodniczącego: Arkadiusz Wolniewicz

Członkowie:

Maria Jahnz
Ewa Śliwińska
Anna Ślesińska-Nowak
Józef Dymek
Filip Dziamski