Komisje Rady

Skład Komisji Rady Gminy

Skład osobowy Komisji Rady Gminy w Chodzieży

I. Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Józef Dymek
Zastępca Przewodniczącego: Tomasz Chróściński

Członkowie:

Tadeusz Śpiewak
Marian Jankowski
Eugeniusz Kostuś

II. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Finansów

Przewodniczący: Adam Nochowicz
Zastępca Przewodniczącego: Tadeusz Śpiewak

Członkowie:
Krzysztof Sobala
Ludwik Błażak
Ewa Śliwińska

 
III. Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

Przewodniczący: Anna Ślesińska - Nowak
Zastępca Przewodniczącego: Milena Różańska

Członkowie:

Stefania Kułaczkowska
Zenon Flitta
Roman Trzebny

IV. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący: Iwona Fudała
Zastępca Przewodniczącego: Marian Jankowski

Członkowie:

Tomasz Chróściński
Milena Różańska
Ludwik Błażak