Komisje Rady

Skład Komisji Rady Gminy

Skład osobowy Komisji Rady Gminy w Chodzieży

I. Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Krzysztof Sobala
Zastępca Przewodniczącego: Tomasz Chróściński

Członkowie:

Tadeusz Śpiewak
Józef Dymek
Eugeniusz Kostuś

II. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Finansów

Przewodniczący: Adam Nochowicz
Zastępca Przewodniczącego: Józef Dymek

Członkowie:
Tadeusz Śpiewak
Ludwik Błażak
Ewa Śliwińska

 
III. Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

Przewodniczący: Anna Ślesińska - Nowak
Zastępca Przewodniczącego: Milena Różańska

Członkowie:

 

Stefania Kułaczkowska
Zenon Flitta
Roman Trzebny

IV. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący: Iwona Fudała
Zastępca Przewodniczącego: Marian Jankowski

Członkowie:

Tomasz Chróściński
Milena Różańska
Ludwik Błażak