Skład Rady Gminy Chodzież

Skład Rady Gminy w Chodzieży

Radni kadencji 2014-2018 - Gmina Chodzież
 
 

Ludwik Błażak    

email: l.blazak@gminachodziez.pl

Józef Dymek 

email: j.dymek@gminachodziez.pl

Marcin Dolny

email: m.dolny@gminachodziez.pl

Filip Dziamski

email: f.dziamski@gminachodziez.pl

Zenon Flitta    

emial: z.flitta@gminachodziez.pl

Iwona Fudała

email: i.fudala@gminachodziez.pl

Maria Jahnz

email: m.jahnz@gminachodziez.pl

Marian Jankowski

email: m.jankowski@gminachodziez.pl

Eugeniusz Kostuś

email: e.kostus@gminachodziez.pl

Adam Nochowicz  

email: a.nochowicz@gminachodziez.pl

Anna Ślesińska-Nowak   

email: a.slesinskanowak@gminachodziez.pl

Ewa Śliwińska 

email: e.sliwinska@gminachodziez.pl

Krzysztof Sobala

email: k.sobala@gminachodziez.pl

Roman Trzebny

email: r.trzebny@gminachodziez.pl

Arkadiusz Wolniewicz

email: a.wolniewicz@gminachodziez.pl