Nazwa, dane adresowe

Dane teleadresowe

Biuro Rady Gminy w Chodzieży mieści się w budynku Urzędu Gminy przy ul. Noteckiej 28.
Biuro prowadzi p. Monika Nowak tel. (0...67) 28-21-608 w. 14