Informacja o stanie majątkowym za 2018 r.

Ludwik Błażak