Informacja o stanie majątkowym za 2017 r.

Wolniewicz Arkadiusz

Trzebny Roman

Sobala Krzysztof

Ślesińska-Nowak Anna

Śliwińska Ewa

Nochowicz Adam

Kostuś Eugeniusz

Jankowski Marian

Jahnz Maria

Fudała Iwona

Dziamski Filip

Flitta Zenon

Dymek Józef

Dolny Marcin

Błażak Ludwik