Informacja o stanie majątkowym za 2017 r.

Sobala Krzysztof