Informacja o stanie majątkowym za 2016 r.

Błażak Ludwik

Dolny Marcin

Dymek Józef

Flitta Zenon

Dziamski Filip

Fudała Iwona

Jahnz Maria

Jankowski Marian

Kostuś Eugeniusz

Nochowicz Adam

Śliwińska Ewa

Ślesińska-Nowak Anna

Sobala Krzysztof

Trzebny Roman

Wolniewicz Arkadiusz