Informacja o stanie majątkowym za 2014 r.

Błażak Ludwik

Dolny Marcin

Flitta Zenon

Dymek Józef

Dziamski Filip

Fudała Iwona

Jahnz Maria

Jankowski Marian

Kostuś Eugeniusz

Nochowicz Adam

Ślesińska-Nowak Anna

Śliwińska Ewa

Sobala Krzysztof

Trzebny Roman

Wolniewicz Arkadiusz