Informacja o stanie majątkowym za 2013 r.

Dymek Józef

Flitta Zenon

Fudała Iwona

Gościniak Ewa

Jahnz Maria

Jankowski Marian

Kostuś Eugeniusz

Nochowicz Adam

Pisarek Olga

Śliwińska Ewa

Sobala Krzysztof

Soch Teresa

Szulak Henryk

Tobolska Janina

Trzebny Roman