Informacja o stanie majątkowym za 2010 r.

Józef Dymek

Zenon Flitta

Błażej Frymus

Ewa Gościniak

Maria Jahnz

Marian Jankowski

Eugeniusz Kostuś

Adam Nochowicz

Olga Pisarek

Ewa Śliwińska

Krzysztof Sobala

Kamila Szejner

Henryk Szulak

Joanna Tobolska

Roman Trzebny