Informacja o stanie majątkowym za 2009 r.

Eugeniusz Kostuś

Kamila Szejner

Henryk Szulak

Roman Trzebny

Józef Dymek

Adam Nochowicz