Informacja o stanie majątkowym za 2008 r.

Eugeniusz Kostuś - oświadczenie majątkowe, 2008 rok

Kamila Szejner - oświadczenie majątkowe, 2008 rok

Iwona Fudała - oświadczenie majątkowe, 2008 rok

Henryk Szulak - oświadczenie majątkowe, 2008 rok

Roman Trzebny - oświadczenie majątkowe, 2008 rok

Józef Dymek - oświadczenie majątkowe, 2008 rok

Adam Nochowicz - oświadczenie majątkowe, 2008 rok