Informacja o stanie majątkowym za 2007 r.

Adam Nochowicz - oświadczenie majątkowe, 2007 rok

Józef Dymek - oświadczenie majątkowe, 2007 rok

Roman Trzebny - oświadczenie majątkowe, 2007 rok

Henryk Szulak - oświadczenie majątkowe, 2007 rok

Kamila Szejner - oświadczenie majątkowe, 2007 rok

Eugeniusz Kostuś - oświadczenie majątkowe, 2007 rok