Uchwały Rady Gminy 2012 r.

XV sesja Rady Gminy (28.12.2012)

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminywChodziezy/

XIV sesja Rady Gminy (07.02.2012)

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminywChodziezy/

XIII sesja Rady Gminy (12.11.2012)

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminywChodziezy/

XII sesja Rady Gminy (22.10.2012)

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminywChodziezy/

XI sesja Rady Gminy (10.10.2012)

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminywChodziezy/

X sesja Rady Gminy (28.09.2012)

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminywChodziezy/

IX sesja Rady Gminy (07.09.2012)

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminywChodziezy/