Uchwała VIII/57/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rataje