VIII sesja Rady Gminy (20.07.2012)

Uchwała VIII/64/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu Gminy Chodzież na rok 2012

Uchwała VIII/63/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2012-2018

Uchwała VIII/62/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przekazania przez Gminę Chodzież udziału pieniężnego na rzecz podwyższenia kapitału MWiK sp. z o.o. Chodzież

Uchwała VIII/61/12 Rady Gminy w Chodzieży zmieniająca Uchwałę w sprawie uchylenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Chodzież na rok 2012

Uchwała VIII/60/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę dot. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu na stypendia dla gimnazjum w Ratajach

Uchwała VIII/59/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg gminnych do kategorii dróg powiatowych i ustalenia ich przebiegu

Uchwała VIII/58/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zbycia działki rolnej położonej w obrębie wsi Strzelęcin

Uchwała VIII/57/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rataje