Uchwała VII/55/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Podanin