Uchwała VII/54/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu gminy Chodzież na rok 2012