Uchwała VII/53/12 Rady Gminy w Chodzieży zmieniająca Uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców