Uchwała VII/52/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Chodzież na lata 2012-2015"