Uchwała VII/51/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów stanowiących własność Gminy Chodzież