Uchwała VI/47/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przyjęcia Gminnego Programu na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012 - 2020