Uchwała V/44/12 Rady Gminy w Chodzieży zmieniająca Uchwałę w sprawie najmu oraz ustalania opłat za lokale użytkowe