Uchwała V/43/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia SOCIUS